W sprawie:
Ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2006-12-05

Numer uchwały:
II/9/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.