W sprawie:
Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/14/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28