W sprawie:
Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007r.

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/16/2006

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2006-12-28