W sprawie:
Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Data uchwały:
2007-02-28

Numer uchwały:
V/31/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-04-01