O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kleszczewo

 

 

                        Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 46 poz. 499 ze zmianami), podaję do wiadomości informację  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października  2007r. :

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

 

 

1

 

Kleszczewo, Lipowice, Bugaj, Poklatki, Bylin, Nagradowice, Krzyżowniki, Śródka, Zimin,  Krerowo, Markowice

 

 

Ośrodek Kultury

w Kleszczewie

 

2

 

Gowarzewo, Szewce, Tanibórz, Komorniki, Tulce

 

 

Szkoła Podstawowa w Tulcach

 

 

Lokale wyborcze w dniu 21 października 2007r.  czynne będą w godzinach od 6.00 do 20.00.

Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowany jest lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Tulcach.

Spis  wyborców  udostępniony  będzie do wglądu w  dniach od 08 października 2007r. do 19 października 2007r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska  4  w godzinach urzędowania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                       /-/ Bogdan Kemnitz         

 
Kleszczewo, dnia 14 września 2007r.