Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                                       4004 

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania                
(frekwencja)                                                                                                    2339

Liczba kart ważnych                                                                                       2337

Liczba głosów nieważnych                                                                                59

Liczba głosów ważnych                                                                                 2278LICZBA GŁOSÓW OGÓŁEM   3411

1 ALEXANDROWICZ Przemysław 743
2 KUŹ Adam 277
3 ROTNICKA Jadwiga 1118
4 SCHARF-ROTNICKA Lucyna 134
5 ZIÓŁKOWSKI Marek 1139