W sprawie:
Określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Data uchwały:
2007-11-07

Numer uchwały:
XII/67/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 2008-01-01