W sprawie:
Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2007-11-07

Numer uchwały:
XII/74/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędwoym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2008r.