W sprawie:
Przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"

Data uchwały:
2007-12-11

Numer uchwały:
XIII/83/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-11