W sprawie:
zasad korzystania za stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XIV/92/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-01-01