W sprawie:
Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Data uchwały:
2008-02-28

Numer uchwały:
XVI/105/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-01