W sprawie:
Nadania statutu Przedszkola w Tulcach

Data uchwały:
2008-04-30

Numer uchwały:
XIX/120/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-30 z mocą obowiązującą od 1 września 2008r.