W sprawie:
Włączenia Przedszkola w Kleszczewie do Zespołu Szkół w Kleszczewie

Data uchwały:
2008-04-30

Numer uchwały:
XIX/121/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-30 z mocą obowiązującą od 1 września 2008r.