W sprawie:
Nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce, Tulce.

Data uchwały:
2008-06-09

Numer uchwały:
XX/141/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego