W sprawie:
Zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i psychologom w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo

Data uchwały:
2008-09-18

Numer uchwały:
XXII/165/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-09-18