W sprawie:
Przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009r.

Data uchwały:
2008-11-13

Numer uchwały:
XXIV/180/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-11-13