Zarządzenie Nr  16/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 maja  2009r.

 

 

 

w sprawie :  upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

 

 

 

                        Na podstawie art. 4 ust. 3  ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), zarządzam, co następuje  :

 

 

 

§ 1

 

Upoważniam Pana Daniela Andruszowskiego - starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do przeprowadzenia  wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania,