Załącznik nr 2           

do Zarządzenie nr 40/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 listopada 2009r.

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.10.2009 r. 

 

Lp.

Wykaz  mienia

          Stan na dzień 31.10.2008 r.  

           Stan na dzień 31.10.2009 r.

  X

 Rodzaj terenów

Powierzchnia

 w  ha

Sposób zagospodarowania

Powierzchnia

w  ha

Sposób zagospodarowania

1.

Drogi

123,9596

47,17 % drogi trwałe

52,83 % drogi gruntowe

124,3992

52,57 % drogi trwałe

47,43 % drogi gruntowe

2.

Tereny budowlane zabudowane

20,0362

1,7506 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,5931 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR i GS)

1,7702 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

20,0101

15,9201 ha   w dyspozycji     gminy

1,7506 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,5931 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR )

1,7463 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

3.

Tereny budowlane niezabudowane

18,9829

18,9719 ha  w dyspozycji  gminy

0,0110 ha  oddane w użytkowanie               wieczyste

18,7321

18,7321 ha  w dyspozycji  gminy

 

4.

Grunty rolne

45,9726

16,8202  ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

25.8664 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

45,9726

16,8202  ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

25.8664 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

5.

Nieużytki

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

 

Ogółem

215,5841

X

215,7468

X

                                                                                                                                                                 

 

Ad. 1.  Stan dróg gminnych na dzień 31.10.2009 r.

Długość dróg gminnych wynosi 101,2  km w tym:  o nawierzchni gruntowej 48,0 km i o nawierzchni twardej  53,2 km w tym o nawierzchnia

ulepszona  19,1  km.

Drogi własność gminy:

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

                   

Zmiana w ciągu roku 

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                   

1

2

3

4

5

Ogółem

123,9596 ha

(+) 0,4396  ha
X

124,3992ha

Bylin

3,2520 ha

X

X

3,2520 ha

Gowarzewo

30,0120 ha

 (+) 0,4087 ha

Podział geodezyjny

30,4207 ha

Kleszczewo

10,8945 ha

(+) 0,0224 ha

Podział geodezyjny

10,9169 ha

Komorniki

9,0958 ha

X

X

9,0958 ha

Krerowo

10,5414 ha

(+) 0.0085 ha

Podział geodezyjny

10,5499 ha

Krzyżowniki

4,2671 ha

X

X

4,2671 ha

Markowice

9,4767 ha

x

x

9,4767 ha

Poklatki

5,7091ha

x

x

5,7091 ha

Śródka

12,1174 ha

x

x

12,1174 ha

Tulce

21,1769 ha

                         x

x

21,1769 ha

Zimin

7,4167 ha

x

x

7,4167 ha

 

 

 

 

Ad.2.   a/ tereny budowlane zabudowane :

 

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                     

1

2

3

4

5

Ogółem

15,9223 ha

X

X

15,9223 ha

Gowarzewo

0,4705 ha

w tym:

0,2600 ha   hydrofornia

0,0831 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

0,1079 ha budynek       mieszkalny

0,0195 ha przystanek autobusowy

(-) 0,0005 ha

 

 

(-) 0,0005 ha

 

 

 

 

 

 

Podział geodezyjny

 

 

0,4700 ha

w tym:

0,2600 ha   hydrofornia

0,0826 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

0,1079 ha budynek       mieszkalny

0,0195 ha przystanek autobusowy

Kleszczewo

8,6773 ha

w tym:

0,9382 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

0,5835 ha zakład komunalny

0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

0,9041 ha szkoła

0,0367 ha budynek we  współwła-  

  sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

4,1206 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

0,0187 ha przepompownia ścieków

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,6773 ha

w tym:

0,9382 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

0,5835 ha zakład komunalny

0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

0,9041 ha szkoła

0,0367 ha budynek we  współwła-  

  sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

4,1206 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

0,0187 ha przepompownia ścieków

Komorniki

0,1293 ha strażnica OSP

X

X

0,1293 ha strażnica OSP

 

 

 

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

                              

                                                                                              

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                     

1

2

3

4

5

Krerowo

0,4789 ha

w tym:

0,1141 ha budynek mieszkalny

 

0,1080 ha budynek dawnej poczty

0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

(-) 0,0085 ha

 

(-) 0,0085 ha

x

 

podział geodezyjny

0,4704 ha

w tym:

0,1056 ha budynek mieszkalny

 

0,1080ha    budynek dawnej poczty

0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

Krzyżowniki

 

w tym:

 Nagradowice

1,3138 ha

w tym: 0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

0,1516 ha budynek we współwła-

            sności – udział 566/1000

           ośrodek zdrowia i apteka

0,0998 ha parking przy OZ

(+) 0,0068 ha

 

 

 

 

(+) 0,0068

X

 

 

 

 

nabycie gruntu pod apteką

 

1,3206 ha

w tym: 0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

0,1584 ha budynek we współwła-

            sności – udział 41.752/70.611

           ośrodek zdrowia i apteka

0,0998 ha parking przy OZ

Markowice

0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły ; salka wiejska, , lokal mieszkalny

X

X

0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły ; salka wiejska, , lokal mieszkalny

Poklatki

0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

X

X

0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

Śródka

0,1129 ha  Strażnica OSP

X

X

0,1129 ha  Strażnica OSP

 

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

 

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                     

1

2

3

4

5

Tulce

 

 

 

 

 

 

1,3085 ha

w tym:

0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

0,1665 ha szkoła (nowa)

0,4200 ha przepompownia

                ścieków

0,1119 ha  klubo-kawiarnia

0,0275 ha pętla autobusowa

0,2500 ha parking samochodowy

X

X

1,3085 ha

w tym:

0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

0,1665 ha szkoła (nowa)

0,4200 ha przepompownia

                ścieków

0,1119 ha  klubo-kawiarnia

0,0275 ha pętla autobusowa

0,2500 ha parking samochodowy

Zimin

2,6142 ha

w tym:

 2.5417 ha  boisko, budynek:  szkoła ,

                  mieszkania

0,0725  klub- świetlica     

X

X

2,6142 ha

w tym:

 2.5417 ha  boisko, budynek: szkoła,  

                       mieszkania

0,0725  klub- świetlica

 

 

b/ tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,7506 ha

X

X

1,7506 ha

Bylin

0,6100 ha stacja paliw - prywatne

X

X

0,6100 ha stacja paliw - prywatne

Tulce

0,0398 ha   prywatne

X

X

0,0398 ha   prywatne

Komorniki

1,1008 haprywatne

X

               X

1,1008 haprywatne

c/ tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

0,5931 ha     

X

               X

0,5931 ha     

Kleszczewo

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

X

X

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

 

 

d/ tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,7702 ha

(-) 0,0239 ha

X

1,7463 ha

Gowarzewo

 

 

w tym: Szewce

1,4800 ha

1,4561 ha strażnica OSP,   

                 sklep, boisko

0,0239 ha sklep w budowie

(-) 0,0239 ha

 

 

(-) 0,0239 ha

X

 

 

przeniesiono do ter. niezabud.

1,4561 ha

1,4561 ha strażnica OSP,   

                 sklep, boisko

 

Kleszczewo

0,2902 ha    Strażnica OSP

X

X

0,2902 ha    Strażnica OSP

 

 

 ad. 3 a/ tereny budowlane niezabudowane:

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 26.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

18,9719 ha

(-) 0,2398 ha

              x

18,7321 ha

Gowarzewo

 

 

w tym: Szewce

1,9336 ha

1,8419 ha  park

0,0917 ha działka budowl.

       ( +) 0,0239 ha

       

 

      ( +) 0,0239 ha

 

 

 

1,9575 ha

1,8419 ha  park

0,0917 ha działka budowl.

0,0239 ha  teren po sklepie

Krzyżowniki

(Nagradowice)

1,8407 ha

1,5736 ha  boisko

0,0079 ha zieleń przy kaplicy

0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

x

x

 

 

 

1,8407 ha

1,5736 ha  boisko

0,0079 ha zieleń przy kaplicy

0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

Kleszczewo

2,4900 ha

0,0104 ha zieleń przy sklepie

2,2416 ha teren pod boisko   

                  Sportowe

0,2380  ha działki budowlane

(-) 0,1014 ha

 

 

 

(-) 0,1014 ha

X

 

 

 

sprzedaż

2,3886 ha

0,0104 ha zieleń przy sklepie

2,2416 ha teren pod boisko   

                  Sportowe

0,1366  ha działki budowlane

Krerowo

0,3199 ha  działki budowlane

(-) 0,1623 ha

sprzedaż

0,1576 ha  działki budowlane

Markowice

0,9527 ha  boisko

x

X

0,9527 ha  boisko

Tulce

11,3521 ha

4,7196 ha grunt wokół     szkoły

1,1600 ha boisko

5,3017 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

0,0247 ha działka budowlana

0,1461 ha  teren przy przychodni

x

x

11,3521 ha

4,7196 ha grunt wokół  szkoły

1,1600 ha boisko

4,3575 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

0,0247 ha działka budowlana

0,1461 ha  teren przy przychodni

0,9442 ha działki budowlane

Zimin

0,0829 ha

x

x

0,0829 ha  pas infrastrukturalny

                                                                                                                                                                           

 

b/ tereny niezabudowane oddane w wieczyste użytkowanie

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

0,0110 ha

(-) 0,0110 ha

X

x

Tulce

0,0110 ha

Działki handlowo-usługowe

(-) 0,0110 ha

sprzedaż

x

 

Ad. 4.  a/  grunty rolne w dyspozycji gminy

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

16,8202 ha

X

X

16,8202 ha

Bylin

1,1500 ha  dzierżawią rolnicy

X

X

1,1500 ha  dzierżawią rolnicy

Kleszczewo

3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

X

X.

3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

8,8298 ha  dzierżawi rolnik

X

X

8,8298 ha  dzierżawi rolnik

Śródka

0,8800 ha  dzierżawi rolnik

X

X

0,8800 ha  dzierżawi rolnik

Tulce

2,6500 ha  dzierżawią rolnicy

X

X

2,6500 ha  dzierżawią rolnicy

 

b/ grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r. 

1

2

3

4

5

Ogółem

3,2860 ha

X

                  X

3,2860 ha

Kleszczewo

0,8702 ha

X

X

0,8702 ha

Komorniki

0,6351 ha

X

X

0,6351 ha

Krerowo

0,4489 ha

X

.X

0,4489 ha

Śródka

1,3318 ha

X

X

1,3318 ha

 

c/ grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

25,8664  ha

X

X

25,8664  ha

Bylin

3,8300 ha dzierżawią rolnicy

X

X

3,8300 ha dzierżawią rolnicy

Gowarzewo

8,5503 ha w tym:

8,0803 ha dzierżawią rolnicy

0,4700 ha bez dzierżawy

X

 

X

.

8,5503 ha w tym:

8,0803 ha dzierżawią rolnicy

0,4700 ha bez dzierżawy

Kleszczewo

1,2700 ha dzierżawią rolnicy

X

X

1,2700 ha dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

2,6438 ha dzierżawią rolnicy

X

X

2,6438 ha dzierżawią rolnicy

Markowice

0,5623 ha w tym:

0,3400 ha dzierżawią rolnicy

0,2223 ha teren wokół stawu i   

           pętla autobusowa

X

X

0,5623 ha w tym:

0,3400 ha dzierżawią rolnicy

0,2223 ha teren wokół stawu i   

           pętla autobusowa

Poklatki

8,3000 ha dzierżawią rolnicy

X

X

8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Tulce

0,7100 ha dzierżawi rolnik

X

X

0,7100 ha dzierżawi rolnik

 

Ad. 5.  a/ nieużytki  w dyspozycji gminy

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009  r.

1

2

3

4

5

Ogółem

5,6149 ha

X

X

5,6149 ha

Kleszczewo

0,3100 ha staw

X

X

0,3100 ha staw

Markowice

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

X

X

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

Poklatki

0,1300 ha staw

X

X.

0,1300 ha staw

Tulce

0,0200 ha mostek pokolejkowy

X

X

0,0200 ha mostek pokolejkowy

 

b/ nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2008r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.10.2009 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,0179 ha

X

X

1,0179 ha

Bylin

0,2100 ha staw

X

X

0,2100 ha staw

Gowarzewo

0,0800 ha rów

X

X

0,0800 ha rów

Komorniki

0,2153 ha staw – dzierżawa

X

X

0,2153 ha staw – dzierżawa

Poklatki

0,2200 ha staw + stary           

                 cmentarz

X

X

0,2200 ha staw + stary          

                 cmentarz

Zimin

0,2926 staw

X

X

0,2926 staw

 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.10.2009 r.

 

Miejscowość

(obręb geodez. )

Ogólna powierzchnia  (ha)

Drogi (ha)

Tereny zabudowane (ha)

Tereny niezabudowane (ha)

Rolne (ha)

Nieużytki  (ha)

Bylin

9,0520

3,2520

0,6100

-

4,9800

0,2100

Gowarzewo

42,9346

30,4207

1,9261

1,9575

8,5503

0,0800

Kleszczewo

28,6267

10,9169

9,5606

2,3886

5,4506

0,3100

Komorniki

11,1763

9,0958

1,2301

-

0.6351

0,2153

Krerowo

11,6268

10,5499

0,4704

0,1576

0,4489

-

Krzyżowniki

18,9020

4,2671

1,3206

1,8407

11,4736

-

Markowice

16,6575

9,4767

0,5109

0,9527

0,5623

5,1549

Poklatki

14,6651

5,7091

0,3060

-

8,3000

0,3500

Śródka

14,4421

12,1174

0,1129

-

2,2118

-

Tulce

37,2573

21,1769

1,3483

11,3521

3,3600

0,0200

Zimin

10,4064

7,4167

2,6142

0,0829

-

0,2926

Razem

215,7468

124,3992

20,0101

18,7321

45,9726

        6,6328

 

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY


na dzień 31.10.2009

 

 

Lp.

Urząd Gminy

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2008r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2009r.

Sposób zagospodarowania

1.

Grunty

4 858 098,01

+437 377,20

–31 498,10

5 263 977,11

wg wartości księgowej

2.

Budynek w Kleszczewie

4 714,21

 

4 370,21

Archiwum, magazyn sprzętu obrony cywilnej

3.

Budynek biurowy w Kleszczewie

180 059,19

 

173 198,19

Biura

4.

Budynek mieszkalny w Krerowie

859,25

 

558,25

Budynek przekazany przez DOKP (1 mieszkanie)

5.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park

20 297,11

 

19 742,11

Oddano w najem Pawlak

6.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie – park

42 854,76

 

41 611,76

Oddano w najem Pietraszewski

7.

Budynek biurowo-mieszkalny w Kleszczewie

13 513,08

 

13 236,07

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej

8.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

21 860,83

 

21 049,82

1 mieszkanie oddano w najem 29/100

9.

Budynek gospodarczy w Markowicach

0,00

 

0,00

Oddano w dzierżawę mieszkańcom

10.

Budynek gospodarczy w Gowarzewie

315,25

 

252,25

Oddano w dzierżawę mieszkańcom   Pozostaje 29/100

11.

Budynek przy stadionie sportowym GOKiS w Kleszczewie

22 128,81

 

21 069,81

Wydzierżawiono 1 lokal na sklep, część to szatnia i magazyn na sprzęt sportowy

12.

Budynek użytkowy w Tulcach

461 718,00

 

68 520,98

380 887,02

Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie i zakład Fryzjerski,

13.

Strażnica w Kleszczewie

29 516,67

 

 

27 614,51

 

Strażnica w Gowarzewie

182 533,23

176 629,23

Pomieszczenia OSP oraz sale wiejskie

Strażnica w Krzyżownikach – Śródce

62 788,33

60 625,08

Instalacja gazowa

Strażnica w Komornikach

60 283,71

58 519,71

 

Klub OSP w Ziminie

11 707,23

11 383,23

 

14.

Wiaty przystankowe (Komorniki, Lipowice, Krerowo, Gowarzewo, Nagradowice, Zimin i Tulce)

0,00

 

0,00

Na potrzeby komunikacji

15.

Sklep ze świetlicą w Poklatkach

28 950,00

 

28 050,00

W dyspozycji Samorządu Wsi

16.

Budynek szkoły z mieszkaniem w Markowicach

362,79

 

0,00

Świetlica wiejska,  oddano w najem 1 lokal na sklep oraz 1 mieszkanie

17.

Budynek w Tulcach Dawna nazwa „Złoty Kłos”

21 516,40

 

19 378,40

oddano w najem

18.

Budynek gospodarczy w Kleszczewie

0,00

 

0,00

Magazyn OPS

19.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

3 534,52

 

3 421,52

1 mieszkanie sprzedano, 1 mieszkanie oddano w najem

20.

Budynek w Nagradowicach  Stanowi współwłasność, udział Gminy wynosi 566/1000

42 450,58

 

279 340,48

 

39 592,58

 

272 208,48

Lokale wynajęte na prowadzenie działalności: lekarza rodzinnego, stomatologa, apteki.

Rozbudowa apteki

21.

Budynek użytkowy po poczcie w Krerowie

29 263,31

 

28 407,31

Oddany w najem na sklep

22.

Budynek szkoły w Ziminie   Modernizacja ogrzewania

546 066,90

 

525 367,89

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Oddano w użytkowanie

23.

Osadnik, droga i kanalizacja przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

0,00

 

0,00

Współudział w nieruchomości 566/1000

24.

Nawierzchnia przy Urzędzie Gminy

50 055,78

 

46 628,77

Parking

25.

Kanalizacja deszczowa w Ziminie

20 815,62

 

18 517,61

Odwodnienie wsi

26.

Chodnik w Nagradowicach

6 841,00

 

6 157,00

Chodnik i parking przy skrzyżowaniu dróg

27.

Droga Komorniki - Bylin

291 847,36

 

272 391,36

Do użytku publicznego

28.

Droga w Śródce                

156 058,15

 

147 040,15

Do użytku publicznego

29.

Sieć kanalizacyjna etap I 

1 054 036,16

 

993 421,16

Na potrzeby mieszkańców

30.

Sieć wodociągowa etap I 

327 543,91

 

308 706,91

Na potrzeby mieszkańców

31.

Droga w Markowicach

216 032,82

+196 261,68

392 656,68

Do użytku publicznego II odcinek od 12.2007

32.

Sieć wodociągowa II etap Kleszczewo

195 979,27

 

185 604,27

Na potrzeby mieszkańców

33.

Sieć kanalizacyjna II etap Kleszczewo

824 166,56

 

781 159,56

Na potrzeby mieszkańców

34.

Ulica Różana w Tulcach z inwestycji

824 351,52

 

780 515,52

Do użytku publicznego

35.

Droga w Taniborzu

802 710,87

 

760 950,87

Do użytku publicznego

36.

Chodnik w Komornikach

83 618,34

 

79 268,33

Do użytku publicznego

37.

Studnia ogrodzenie, nawierzchnia betonowa przy szkole w Ziminie

0,00

 

0,00

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie

38.

Iluminacja kościołów

113 710,56

 

108 117,06

 

39.

Chodnik w Komornikach

88 986,06

 

84 604,06

435m

40.

Ulica Fiołkowa Tulce

8 159,35

 

7 768,35

 

41.

Ulica Trzecka Gowarzewo

596 118,87

 

568 029,87

 

42.

Oświetlenie ul. Leśna Tulce

44 487,87

 

42 390,87

 

43.

Dodatkowe oprawy oświetlenia

12 293,24

 

11 714,24

Gowarzewo ul. Trzecka, Brzozowa Kleszczewo ul. Sportowa, Śródka-Zimin, Tulce ul. Bukowa, Jaśminowa, Radosna

44.

Urządzenia techniczne w Urzędzie Gminy (część przekazano do jednostek budżetowych)

90 156,16

+8 584,68

64 732,64

Wyposażenie Urzędu Gminy (gr. IV, VI, VIII)

45.

Sygnalizacja świetlna w Kleszczewie

0,00

 

0,00

Dla zwiększenia bezpieczeństwa drogowego

46.

Aparat EKG i sprzęt reanimacyjny

0,00

 

0,00

Oddano w użytkowanie lekarzowi rodzinnemu

47.

Plac zabaw w Gowarzewie z inwestycji

1 809,00

 

0,00

Na potrzeby dzieci mieszkańców wsi

48.

Samochody pożarnicze (7 samochodów)

0,00

 

0,00

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

49.

Motopompa

22 577,81

 

21 349,81

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

50.

Poduszka niskociśnieniowa 

15 929,14

 

15 082,14

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

51.

Zestaw narzędzi hydraulicznych

0,00

 

0,00

W użytkowaniu OSP Kleszczewo, do ratownictwa drogowego

52.

Aparaty powietrzne 3 szt, cylindry hydrauliczne 2 szt termostat-regulator 1 szt

24 212,37

 

22 917,37

Oddano do użytkowania OSP

53.

Tor przeszkód

4 235,83

 

2 202,83

Do szkoleń OSP

54.

Plac zabaw Zimin

11 744,83

 

8 745,83

 

55.

Oświetlenie w Lipowicach

21 778,19

 

20 756,19

 

56.

Oświetlenie w Gowarzewie ul. Kasztanowa, Swarzędzka, Polna od 30.12.08 Tulecka, Krótka

163 251,96

+11 511,54

166 669,82

 

57.

Oświetlenie w Tulcach ul. Poznańska, Spokojna, Orzechowa od 30.12.08  Liliowa, Średzka, Jałowcowa, oś. Kwiatowe

153 453,19

+34 015,10

178 990,72

 

58,

Oświetlenie Parkingów przy przychodni w Tulcach

52 892,28

 

50 420,78

 

59.

Przebudowa dróg przy przychodni w Tulcach

Chodnik 100m2 i opaska wokół budynku przy  Ośrodki Zdrowia w Tulcach

323 558,48

 

310 725,87

 

60.

Budowa ul. Miętowej w Gowarzewie

39 704,77

 

 37 848,77

 

61.

Budowa ul. Słonecznej w Gowarzewie

5 582,50

 

5 321,50

 

62.

Budowa ul. Konwaliowej w Tulcach

19 443,46

 

18 534,46

 

63.

Ul. Topolowa w Kleszczewie

79 605,41

 

75 969,02

 

64.

Budowa oświetlenia ulicznego

193 977,77

 

185 247,61

Tulce ul. Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa i Fiołkowa, Gowarzewo ul. Lipowa, Poklatki ul. Piaskowa, Nagradowice-skrzyżowanie, Bylin

65.

Modernizacja drogi w Szewcach

 

+61 595,44

59 408,94

 

66.

Budowa chodnika w miejscowości Bylin

 

+140 961,34

135 675,29

 

67.

Modernizacja ul. Akacjowej w Gowarzewie

 

+ 76 397,80

73 532,88

 

68.

Utwardzenie ulic w Gowarzewie

 

+546 401,40

525 811,33

ul. Nowa. Letnia, Rumiankowa, Konwaliowa na dz. o nr 2008/102 483/37 483/18 w Gowarzewie

69.

Utwardzenie dróg na dz. 208/12 w Krzyżownikach   

 

+12 918,33

12 433,89

 

70.

Utwardzenie ulic w Tulcach

 

+36 309,15

34 947,55

ul. Spokojna, Tulipanowa

71.

Budowa ulic w Tulcach

 

+2 091 198,07

2 012 778,14

ul. Kalinowa, Jałowcowa, Mahoniowa, Liliowa, Jaśminowa, Orzechowa

72.

Budowa chodnika w Tulcach na Przylesiu na ul Poznańskiej

 

+ 5 124,00

4 931,85

od sklepu do zatoki autobusowej

73.

budowa ulicy Poznańskiej w Tulcach

 

+414 823,42

408 601,07

 

74.

sieć wodociągowa w Tulcach

 

+ 159 045,00

156 659,32

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

75.

sieć kanalizacji deszczowej w Tulcach

 

+186 698,00

183 897,53

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

76.

sieć kanalizacji sanitarnej Tulcach

 

+99 807,00

98 309,89

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

77.

drogi w Tulcach

 

+154 450,00

152 133,25

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

78.

Sygnalizacja świetlna w Tulcach

39 365,20

 

34 823,20

 

79.

Radarowy miernik prędkości ISKRA 1

8 006,25

 

5 870,83

 

80.

Automat Colibri Instant

 

+ 4 758,00

4 361,50

 

 

RAZEM

 

 

 

  

  

 

 

13 913 830,56

+4 678 237,15

17 945 005,98

Zakup, zwiększenia

-31 498,10

-615 563,63

sprzedaż

Umorzenie

 

 

Wartość netto środków trwałych

 

 

Lp.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2008r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2009r.

Sposób zagospodarowania

1.

Kosiarka ręczna – 2 szt.

1 413,00

 

1 134,00

Koszenie trawy

2.

Kosiarka ciągnikowa – 3 szt.

9 609,36

 

7 152,00

Koszenie trawy

3.

Kosiarka ciągnikowa samojezdna

0,00

 

0,00

Koszenie trawy

4.

Wodociąg w Krerowie 7819 mb  i hydrofornia

413 623,15

 

385 132,54

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

5.

Wodociąg w Gowarzewie 9558 mb  i hydrofornia + 750 m z inwestycji

629 376,38

 

590 514,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

6.

Wodociąg w Kleszczewie 3662 mb i hydrofornia

246 268,97

 

232 628,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

7.

Wodociąg w Tulcach 4950 mb  i hydrofornia  + 444 m z inwestycji

141 888,28

 

132 764,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

8.

Autobusy – 6 szt.

Ducato

Ciągniki – 3 szt.

Glebogryzarka

Równiarka

Zagęszczarka

Opryskiwacz

431 544,63

6 642,59

0,00

0,00

2 929,00

216,20

2 564,80

 

291 138,00

0,00

0,00

0,00

1 613,00

0,00

2 130,00

Przewóz pasażerów

 

Utrzymanie porządku na pasach zieleni, w parkach i poboczach dróg

9.

Samochód ŻUK

Samochód ŻUK

0,00

0,00

-0,00

-0,00

0,00

0,00

Przewóz osób, części zamiennych     i   materiałów- Likwidacja: Złomowanie

10.

Beczkowóz

0,00

 

0,00

Wywóz nieczystości płynnych

11.

Baza (budynki, budowle)

212 570,85

 

210 385,00

Zaplecze Zakładu Komunalnego

12.

Kanalizacja sanitarna Tulce

242 799,70

 

217 860,00

Sieć kanalizacyjna

13.

Hydrofornia, wodociąg, urządzenia do uzdatniania wody w Nagradowicach

114 947,67

 

91 460,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

14.

Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, urządzenia do oczyszczania ścieków w Nagradowicach

1 206 751,77

 

1 140 350,00

Odbiór ścieków od mieszkańców

15.

Koparko – spycharka BIAŁORUŚ

0,00

 

0,00

Wykopy przy awariach wodociągów, wykopy melioracyjne

16.

Centrala telefoniczna

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

17.

Urządzenie wysokociśnieniowe

0,00

 

0,00

Urządzenie do mycia pojazdów

18.

Kopiarka MINOLTA

1 124,80

 

785,00

Wyposażenie biura

19.

Zestaw inkasencki

0,00

 

0,00

Zestaw służący do inkasowania należności za wodę i ścieki

20.

Komputery

2 080,37

 

262,17

Wyposażenie biura

21.

Drukarka OKI

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

22.

Drukarka laserowa

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

23.

Drukarka laserowa (inwestycje własne)

820,90

 

273,90

Wyposażenie biura

24.

Zasilacz awaryjny DSL (inwestycje własne)

2 375,00

 

1 235,00

Wyposażenie biura

25.

Zatoka autobusowa Markowice

58 274,74

 

54 923,00

Do użytku publicznego

26.

Zatoka autobusowa Zimin

44 410,99

 

41 857,00

Do użytku publicznego

27.

Pojazd wielofunkcyjny MERCEDES UNIMOG (inwestycje UG)

 

71 278,00

 

 

55 052,00

 

Prace porządkowe na terenie gminy

28.

Rejestrator cyfrowy + kamery (inwestycje własne)

15 642,14

 

9 178,00

Dozór mienia

29.

Telefax (przekazanie z UG)

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

30.

Klucz elektryczny (inwestycje własne)

4 186,50

 

3 051,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

31.

Podnośniki hydrauliczne (inwestycje własne)

 

17 840,00

 

 

14 480,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

32.

Przyczepa ciągnikowa (inwestycje UG + inwestycje ZK)

19 095,00

 

15 987,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

33.

Panel autokomputera

36 765,00

 

25 155,00

Wyposażenie autobusów, doposażenie do kas fiskalnych – autobusowych

34.

Koparka – ładowarka TEREX

164 924,50

 

129 606,00

Budowa sieci wodociągowej

35.

Lokalizator

6 477,00

 

4 923,00

Wyposażenie wykorzystane przy awariach wody

36.

Stopa wibracyjna

5 917,00

 

4 497,00

Wyposażenie wykorzystane przy awariach wody

37.

Agregat prądotwórczy

6 657,86

 

5 060,00

Wyposażenie wykorzystane przy awariach wody w terenie

38.

Agregat prądotwórczy

44 269,00

 

33 644,00

Zasilenie awaryjne energii w Hydroforni Gowarzewo

39.

Tłokowa sprężarka powietrza

3 750,00

 

2 850,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

40.

Rozsiewacz do piasku

9 039,00

 

7 587,00

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – do samochodu MERCEDES UNIMOG

41.

Samochód MERCEDES SPRINTER

48 801,00

 

40 858,00

Prace porządkowe i remontowe na terenie gminy

42.

Obudowa wykopu

 

+7 300,00

7 057,00

Inwestycje i awarie związane z wodociągowaniem

43.

Samochód osobowy VW CADDY - KOMBI

 

+48 012,35

40 010,00

Przewóz pracowników i drobnego sprzętu, nadzór prac.

44.

Samochód osobowy OPEL CORSA

 

+10 771,20

8 976,00

Samochód służący Inkasentowi do zbierania należności za wodę i ścieki na terenie gminy.

45.

Rębak SKORPION 120R

 

+24 400,00

22 407,00

Utrzymanie porządku na pasach zieleni, parkach i poboczach dróg

46.

Sieć wodociągowa Trzek – Tanibórz 575mb.

 

+46 902,00

45 143,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

47.

Sieć wodociągowa Gowarzewo 1 366,5 mb

 

+42 900,56

41 459,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

 

RAZEM

 

           

4 226 875,15

+ 180 286,11

- 486 584,65

 

 

3 920 576,61

Zakupy, przyjęcie

Umorzenie

Wartość netto środków trwałych

 

 

 

 

 

Lp.

 
Zespoły Szkół

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2008r.

Zmiana

+ zwiększenia

- zmniejszenie

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2009r.

Sposób zagospodarowania

1.

Budynek szkolny

1 533 547

 

1 465 975

Szkoła w Kleszczewie

2.

Budynek szkoły w Tulcach

2 025 465

 

1 960 477

Szkoła w Tulcach

3.

Kserokopiarka            

1 287

 

730

Szkoła w Tulcach

4.

Pracownia internetowa

6 358

 

0

Szkoła w Kleszczewie

5.

Kserokopiarka

0

 

0

Szkoła w Kleszczewie

6.

Plac zabaw dla dzieci

0

 

0

Szkoła w Tulcach

7.

Zmywarka do naczyń

418

 

0

Szkoła w Kleszczewie

8.

Huśtawka

0