W sprawie:
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010r.

Data uchwały:
2009-12-22

Numer uchwały:
XXXIX/264/2009

Podjęta przez:
Rada Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2009-12-22