W sprawie:
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ.

Data uchwały:
2009-12-22

Numer uchwały:
XXXIX/268/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego