INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 

 

O miejscu, czasie i sposobie udostępnienia spisu wyborców sporządzonego do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

 

 

Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w dniach  od 25.05.2009r. do 05.06.2009r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4 w godzinach urzędowania, tj.:

- w poniedziałek   w godz. 8.00 – 16.00

- od wtorku do piątku w godz. 7.00 -15.00

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                    /-/  Bogdan Kemnitz