W sprawie:
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XLI/274/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.