W sprawie:
przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" należących do Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XLI/280/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego