W sprawie:
zmiany uchwały w spr. rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wynniki sportowe we współzawodnictwie międzynarod. lub krajow. oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Data uchwały:
2010-03-04

Numer uchwały:
XLI/281/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego