ZARZĄDZENIE Nr  44/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02 grudnia  2009 roku

 

 

w sprawie: utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Kleszczewo.

 

        Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1967 roku /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 241, poz. 2416 ze zmianami/ i § 3 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw powiatów i gmin /Dz. U. Nr 96 poz. 850/ 

 

zarządzam, co następuje

 

§ 1

 

W celu ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji zagrożeń tworzy się działające w stanie kryzysu i stanie wojny formacje Obrony Cywilnej

 

§ 2

 

Na terenie Gminy Kleszczewo powołuję następujące terenowe formacje Obrony Cywilnej:

 

1. Drużynę Ratownictwa Ogólnego                      -           w składzie 6 osób

2. Drużynę Wykrywania i Alarmowania               -           w składzie 7 osób

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2001 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.