W sprawie:
Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Data uchwały:
2010-06-09

Numer uchwały:
XLIV/300/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-09