W sprawie:
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

Data uchwały:
2010-06-09

Numer uchwały:
XLIV/301/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-09