W sprawie:
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2010-12-15

Numer uchwały:
XLIII/326/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatków w 2011 r.