W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Data uchwały:
2010-12-06

Numer uchwały:
II/6/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia