W sprawie:
ustalenia wysokości diet dla radnych

Data uchwały:
2010-12-06

Numer uchwały:
II/7/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia