W sprawie:
przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/8/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą oowiązującą od 1 stycznia 2011r.