W sprawie:
przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2011 - 2015.

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/10/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2011r.