W sprawie:
trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/12/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.