W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą "Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki...

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/14/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia