W sprawie:
wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2010r.

Data uchwały:
2010-12-22

Numer uchwały:
III/16/2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia