W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024

Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/17/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.