W sprawie:
uchwalenia budżetu na rok 2011.

Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/18/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego