W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości położonych w miejscowości Tulce.


Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/21/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia