W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości
Skarbu Państwa.


Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/22/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem pojęcia