ZARZĄDZENIE  Nr 3/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  04 lutego 2011r.

 

 

w sprawie :  ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Kleszczewo.                                                                   

                                                                             

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz Uchwały  Nr XXII/126/2000 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 września 2000r. w sprawie  uchwalenia statutów dla Sołectwa Krzyżowniki i Sołectwa Nagradowice i Uchwały Nr XXVI/153/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 06 lutego 2001r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw,   zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Ustalam termin i miejsce wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Kleszczewo zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

  

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2011

                                                                                  Wójta Gminy Kleszczewo z  dnia

                                                                                  04 lutego 2011r.

 

 

Terminarz wyborczych zebrań wiejskich w 2011r.

 

 

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce zebrania wiejskiego

Bylin

14.02.2011r.

19.00

Urząd Gminy – salka konferencyjna

Zimin

15.02.2011r.

19.00

Szkoła Podstawowa

Krzyżowniki

17.02.2011r.

19.00

Salka OSP

Śródka

18.02.2011r.

19.00

Salka OSP

Markowice

21.02.2011r.

19.00

Sala wiejska

Kleszczewo

22.02.2011r.

19.00

Sala Ośrodka Kultury

Krerowo

24.02.2011r.

19.00

Sala katechetyczna

Tulce

28.02.2011r.

19.00

Zespół Szkół

Poklatki

03.03.2011r.

19.00

Sala wiejska

Gowarzewo

07.03.2011r.

19.00

Sala OSP

Nagradowice

08.03.2011r.

19.00

Pałac

Komorniki

10.03.2011r.

19.00

Sala OSP