W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/25/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia