W sprawie:
wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziału w nieruchomości wspólnej

Data uchwały:
2011-01-26

Numer uchwały:
IV/27/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia