Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kleszczewo na dzień 31.12.2010 r. 

 

Lp.

Wykaz  mienia

          Stan na dzień 31.10.2009 r. 

           Stan na dzień 31.12.2010 r.

  X

 Rodzaj terenów

Powierzchnia

 w  ha

Sposób zagospodarowania

Powierzchnia

w  ha

Sposób zagospodarowania

1.

Drogi

124,3992

52,57 % drogi trwałe

47,43 % drogi gruntowe

124, 5527

52,81 % drogi trwałe

47,19 % drogi gruntowe

2.

Tereny budowlane zabudowane

20,0101

1,7506 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,5931 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR )

1,7463 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

20,8573

16,7723 ha   w dyspozycji     gminy

1,7456 ha   oddane w użytkowanie          wieczyste

0,5931 ha oddane w użytkowanie

                  (SUR )

1,7463 ha oddane do dyspozycji  

                 Sołectw

3.

Tereny budowlane niezabudowane

18,7321

18,7321 ha  w dyspozycji  gminy

 

17,7009

17,3209 ha  w dyspozycji  gminy

0,3800 ha oddane do   dyspozycji                       sołectw

4.

Grunty rolne

45,9726

16,8202  ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

25.8664 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

45,2487

16,4763 ha  oddane w  dzierżawę

3,2860 ha   oddane  w dzierżawę     nauczycielom

25.4864 ha    oddane do   dyspozycji                       sołectw

5.

Nieużytki

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

6,6328

5,6149 ha    w dyspozycji    gminy

1,0179 ha    w dyspozycji    sołectw

 

Ogółem

215,7468

X

214,9924

X

                                                                                                                                                                 

 

Ad. 1.  Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2010 r.

Długość dróg gminnych wynosi 101,5  km w tym:  o nawierzchni gruntowej 47,9  km i o nawierzchni twardej  53,6  km w tym o nawierzchnia

ulepszona  18,2  km.

 

Drogi własność gminy:

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                   

Zmiana w ciągu roku 

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                   

1

5

3

4

5

Ogółem

124,3992ha

(+) 0,1535  ha
X

124,5527ha

Bylin

3,2520 ha

(-) 0,9876 ha

zbycie

2,2644 ha

Gowarzewo

30,4207 ha

x

 

30,4207 ha

Kleszczewo

10,9169 ha

(+) 0,8757 ha

nabycie

11,7926 ha

Komorniki

9,0958 ha

x

x

9,0958 ha

Krerowo

10,5499 ha

x

x

10,5499 ha

Krzyżowniki

4,2671 ha

(+) 0,0551 ha

nabycie

4,3222 ha

Markowice

9,4767 ha

x

x

9,4767 ha

Poklatki

5,7091 ha

x

x

5,7091 ha

Śródka

12,1174 ha

x

x

12,1174 ha

Tulce

21,1769 ha

(+) 0,2103ha

nabycie

21,3872ha

Zimin

7,4167 ha

x

x

7,4167 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.2.   a/ tereny budowlane zabudowane :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                     

1

5

3

4

5

Ogółem

15,9201ha

(+) 0,8522 ha

X

16,7723 ha

Gowarzewo

0,4700 ha

w tym:

0,2600 ha   hydrofornia

0,0826 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

0,1079 ha budynek       mieszkalny

0,0195 ha przystanek autobusowy

(-) 0,0275 ha

 

 

(-) 0,0275 ha

 

 

 

 

 

 

zbycie udziału w gruncie

 

 

0,4425 ha

w tym:

0,2600 ha   hydrofornia

0,0551 ha budynek

        mieszkalno –użytkowy

0,1079 ha budynek       mieszkalny

0,0195 ha przystanek autobusowy

Kleszczewo

8,6773 ha

w tym:

0,9382 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

0,5835 ha zakład komunalny

0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

0,9041 ha szkoła

0,0367 ha budynek we  współwła-  

  sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

4,1206 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

0,0187 ha przepompownia ścieków

(-) 0,0238 ha

 

(-) 0,0117 ha

 

 

 

 

 

(-) 0,0074 ha

 

 

 

(-) 0,0047 ha

 

 

x

 

zbycie

 

 

 

 

 

zbycie

 

 

 

zbycie

8,6535 ha

w tym:

0,9265 ha budynek urzędu

         gminy i GOK

1,8355 ha budynek LZS ,

         muszla , boisko

0,5835 ha zakład komunalny

0,2400 ha hydrofornia i  wodociąg

0,8967 ha szkoła

0,0367 ha budynek we  współwła-  

  sności – udział gminy 

             95/1000 – OPS i świetlica

4,1159 ha park i zabudowa

      ( dwa budynki mieszkalne)

0,0187 ha przepompownia ścieków

Komorniki

0,1293 ha strażnica OSP

x

x

0,1293 ha strażnica OSP

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

 

                                                                                                                                                                      

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                     

1

5

3

4

5

Krerowo

0,4704 ha

w tym:

0,1056 ha budynek mieszkalny

0,1080ha    budynek dawnej poczty

0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

x

x

 

 

0,4704 ha

w tym:

0,1056 ha budynek mieszkalny

0,1080ha    budynek dawnej poczty

0,2568 ha hydrofornia i wodociąg

Krzyżowniki

 

w tym:

 Nagradowice

1,3206 ha

w tym: 0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

0,1584 ha budynek we współwła-

            sności – udział 41.752/70.611

           ośrodek zdrowia i apteka

0,0998 ha parking przy OZ

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1,3206 ha

w tym: 0,0053 ha  przystanek autob.

 

0,1821 ha hydrofornia

0,8750 ha oczyszczalnia  ścieków

0,1584 ha budynek we współwła-

            sności – udział 41.752/70.611

           ośrodek zdrowia i apteka

0,0998 ha parking przy OZ

Markowice

0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny

x

x

0,5109 ha

Budynek dawnej szkoły; salka wiejska, lokal mieszkalny

Poklatki

0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

x

x

0,3060 ha

Świetlica wiejska , sklep, pętla autobusowa

Śródka

0,1129 ha  Strażnica OSP

x

x

0,1129 ha  Strażnica OSP

 

 

 

cd. a/   tereny budowlane zabudowane :

 

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

                     

Zmiana w ciągu roku             

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

                     

1

5

3

4

5

Tulce

 

 

 

 

 

 

1,3085 ha

w tym:

0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

0,1665 ha szkoła (nowa)

0,4200 ha przepompownia  ścieków

0,1119 ha  klubo-kawiarnia

0,0275 ha pętla autobusowa

0,2500 ha parking samochodowy

(+) 0,9035 ha

 

 

 

 

(+) 0,9035 ha

x

 

 

 

 

 

zmiana geodez.

 

2,2120 ha

w tym:

0,1696 ha świetlica, punkt apteczny

           gabinety lekarskie , fryzjer

0,1630 ha hydrofornia i wodociąg

1,0700 ha szkoła, hala sportowa, „Orlik”

0,4200 ha przepompownia     ścieków

0,1119 ha  klubo-kawiarnia

0,0275 ha pętla autobusowa

0,2500 ha parking samochodowy

Zimin

2,6142 ha

w tym:

 2.5417 ha  boisko, budynek: szkoła,  

                       mieszkania

0,0725  klub- świetlica

x

x

2,6142 ha

w tym:

 2.5417 ha  boisko, budynek: szkoła,  

                       mieszkania

0,0725  klub- świetlica

 

b/ tereny zabudowane oddane w wieczyste użytkowanie :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

1,7506 ha

(-) 0,0050

x

1,7456 ha

Bylin

0,6100 ha stacja paliw - prywatne

(-) 0,0050

zbycie

0,6050 ha stacja paliw - prywatne

Tulce

0,0398 ha   prywatne

x

x

0,0398 ha   prywatne

Komorniki

1,1008 haprywatne

x

x

1,1008 haprywatne

c/ tereny zabudowane oddane w użytkowanie :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

0,5931 ha     

x

               x

0,5931 ha     

Kleszczewo

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

x

x

0,5931 ha      SUR Kleszczewo

 

d/ tereny zabudowane oddane do dyspozycji sołectw :

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

1,7463 ha

x

x

1,7463 ha

Gowarzewo

 

1,4561 ha

 strażnica OSP,  sklep, boisko

x

 

x

 

1,4561 ha

   strażnica OSP,   sklep, boisko

Kleszczewo

0,2902 ha    Strażnica OSP

x

x

0,2902 ha    Strażnica OSP

 

ad. 3   a/ tereny budowlane niezabudowane

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

5

3

4

5

Ogółem

18,7321 ha

(-) 1,4112 ha

              x

17,3209 ha

Gowarzewo

 

 

w tym: Szewce

1,9575 ha

1,8419 ha  park

0,0917 ha działka budowl.

0,0239 ha  teren po sklepie

(-) 0,0917 ha

       

(-) 0,0917 ha

     

x

 

        zbycie

1,8658 ha

1,8419 ha  park

 

0,0239 ha  teren po sklepie

 

 

cd. a/ tereny budowlane niezabudowane

                                                                                                                                         

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Krzyżowniki

 

 

(Nagradowice)

1,8407 ha

1,5736 ha  boisko

0,0079 ha zieleń przy kaplicy

0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

x

x

 

1,8407 ha

1,5736 ha  boisko

0,0079 ha zieleń przy kaplicy

0,2592  ha teren rekreacyjno-sport.

Kleszczewo

2,3886 ha

0,0104 ha zieleń przy sklepie

2,2416 ha teren pod boisko   

                  sportowe

0,1366  ha działki budowlane

(-) 0,1367 ha

(-) 0,0001 ha

 

 

(-) 0,1366 ha

x

zbycie

 

 

zbycie

2,2519 ha

0,0103 ha zieleń przy sklepie

2,2416 ha teren pod boisko   

                  sportowe

 

Krerowo

0,1576 ha  działki budowlane

(-) 0,0712 ha

zbycie

0,0864 ha  działki budowlane

Markowice

0,9527 ha  boisko

x

x

0,9527 ha  boisko

Tulce

11,3521 ha

4,7196 ha grunt wokół  szkoły

1,1600 ha boisko

4,3575 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

0,0247 ha działka budowlana

0,1461 ha  teren przy przychodni

0,9442 ha działki budowlane

(-) 1,1116 ha

(-) 0,9035 ha

 

 

 

 

 

(-) 0,0001 ha

(-) 0,2080 ha

x

zmiana geodez.

 

 

 

 

 

podział geodez

zbycie

10,2405 ha

3,8161 ha grunt wokół  szkoły

1,1600 ha boisko

4,3575 ha przejścia dla pieszych   

       tereny zielone i infrastruktury       

       budowlanej

0,0247 ha działka budowlana

0,1460 ha  teren przy przychodni

0,7362 ha działki budowlane

Zimin

0,0829 ha  pas infrastrukturalny

x

x

0,0829 ha  pas infrastrukturalny

                                    

 

 

 

b/ tereny budowlane niezabudowane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r. 

1

2

3

4

5

Ogółem

x

(+) 0,3800 ha

                  x

0,3800 ha

Krzyżowniki

x

(+) 0,3800 ha

przeniesiono z ter. rolnych

0,3800 ha plac zabaw + teren pod   

            boisko

 

Ad. 4.  a/  grunty rolne w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

16,8202 ha

(-) 0,3439 ha

x

16,4763 ha

Bylin

1,1500 ha  dzierżawią rolnicy

(-) 0,3439 ha

zbycie

0,8061 ha  dzierżawią rolnicy

Kleszczewo

3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

x

x.

3,3104 ha  dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

8,8298 ha  dzierżawi rolnik

x

x

8,8298 ha  dzierżawi rolnik

Śródka

0,8800 ha  dzierżawi rolnik

x

x

0,8800 ha  dzierżawi rolnik

Tulce

2,6500 ha  dzierżawią rolnicy

x

x

2,6500 ha  dzierżawią rolnicy

 

b/ grunty rolne oddane w użytkowanie nauczycielom

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r. 

1

2

3

4

5

Ogółem

3,2860 ha

x

x

3,2860 ha

Kleszczewo

0,8702 ha

x

x

0,8702 ha

Komorniki

0,6351 ha

x

x

0,6351 ha

Krerowo

0,4489 ha

x

x

0,4489 ha

Śródka

1,3318 ha

x

x

1,3318 ha

 

c/ grunty rolne oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

25,8664  ha

(-) 0,3800 ha

x

25,4864  ha

Bylin

3,8300 ha dzierżawią rolnicy

x

x

3,8300 ha dzierżawią rolnicy

Gowarzewo

8,5503 ha w tym:

8,0803 ha dzierżawią rolnicy

0,4700 ha bez dzierżawy

x

 

x

 

8,5503 ha w tym:

8,0803 ha dzierżawią rolnicy

0,4700 ha bez dzierżawy

Kleszczewo

1,2700 ha dzierżawią rolnicy

x

x

1,2700 ha dzierżawią rolnicy

Krzyżowniki

2,6438 ha dzierżawią rolnicy

(-) 0,3800 ha

przeniesiono do ter. niezabudowanych

2,2638 ha

Markowice

0,5623 ha w tym:

0,3400 ha dzierżawią rolnicy

0,2223 ha teren wokół stawu i   

           pętla autobusowa

x

x

0,5623 ha w tym:

0,3400 ha dzierżawią rolnicy

0,2223 ha teren wokół stawu i   

           pętla autobusowa

Poklatki

8,3000 ha dzierżawią rolnicy

x

x

8,3000 ha dzierżawią rolnicy

Tulce

0,7100 ha dzierżawi rolnik

x

x

0,7100 ha  bez dzierżawy

 

 

Ad. 5.  a/ nieużytki  w dyspozycji gminy

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010  r.

1

2

3

4

5

Ogółem

5,6149 ha

x

x

5,6149 ha

Kleszczewo

0,3100 ha staw

x

x

0,3100 ha staw

Markowice

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

x

x

5,1549 ha teren  po wysypisku

                 śmieci

Poklatki

0,1300 ha staw

x

x

0,1300 ha staw

Tulce

0,0200 ha mostek pokolejkowy

x

x

0,0200 ha mostek pokolejkowy

 

b/ nieużytki oddane do dyspozycji sołectw

Obręb geodezyjny

Stan na dzień 31.10.2009 r.

 

Zmiana w ciągu roku

(+) zwiększenie

(-) zmniejszenie

Przyczyna zmiany

Stan na dzień 31.12.2010 r.

1

2

3

4

5

Ogółem

1,0179 ha

x

x

1,0179 ha

Bylin

0,2100 ha staw

x

x

0,2100 ha staw

Gowarzewo

0,0800 ha rów

x

x

0,0800 ha rów

Komorniki

0,2153 ha staw – dzierżawa

x

x

0,2153 ha staw

Poklatki

0,2200 ha staw + stary cmentarz

x

x

0,2200 ha staw + stary cmentarz

Zimin

0,2926 staw

x

x

0,2926 staw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.

 

Miejscowość

(obręb geodez. )

Ogólna powierzchnia  (ha)

Drogi (ha)

Tereny zabudowane (ha)

Tereny niezabudowane (ha)

Rolne (ha)

Nieużytki  (ha)

Bylin

7,7155

2,2644

0,6050

-

4,6361

0,2100

Gowarzewo

42,8154

30,4207

1,8986

1,8658

8,5503

0,0800

Kleszczewo

29,3419

11,7926

9,5368

2,2519

5,4506

0,3100

Komorniki

11,1763

9,0958

1,2301

-

0.6351

0,2153

Krerowo

11,5556

10,5499

0,4704

0,0864

0,4489

-

Krzyżowniki

18,9571

4,3222

1,3206

2,2207

11,0936

-

Markowice

16,6575

9,4767

0,5109

0,9527

0,5623

5,1549

Poklatki

14,6651

5,7091

0,3060

-

8,3000

0,3500

Śródka

14,4421

12,1174

0,1129

-

2,2118

-

Tulce

37,2595

21,3872

2,2518

10,2405

3,3600

0,0200

Zimin

10,4064

7,4167

2,6142

0,0829

-

0,2926

Razem

214,9924

124,5527

20,8573

17,7009

45,2487

        6,6328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY


na dzień 31.12.2010

 

Lp.

Urząd Gminy

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2009r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2009r.

Sposób zagospodarowania

1.

Grunty

5 263 977,11

+55 688,50

-24 181,65

5 295 483,96

wg wartości księgowej

2.

Budynek w Kleszczewie

4 370,21

 

3 969,00

Archiwum, magazyn sprzętu obrony cywilnej

3.

Budynek biurowy w Kleszczewie

173 198,19

 

165 193,00

Biura

4.

Budynek mieszkalny w Krerowie

558,25

 

207,00

Budynek przekazany przez DOKP (1 mieszkanie)

5.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie - park

19 742,11

 

19 094,00

Oddano w najem Pawlak

6.

Budynek mieszkalny w Kleszczewie – park

41 611,76

 

40 161,00

Oddano w najem Pietraszewski

7.

Budynek biurowo-mieszkalny w Kleszczewie

13 236,07

 

12 913,00

Biura Ośrodka Pomocy Społecznej

8.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

21 049,82

 

20 883,00

1 mieszkanie oddano w najem 29/100

9.

Budynek gospodarczy w Markowicach

0,00

 

0,00

Oddano w dzierżawę mieszkańcom

10.

Budynek gospodarczy w Gowarzewie

252,25

 

178,00

Oddano w dzierżawę mieszkańcom Pozostaje 29/100

11.

Budynek przy stadionie sportowym GOKiS w Kleszczewie

21 069,81

 

19 835,00

Wydzierżawiono 1 lokal na sklep, część to szatnia i magazyn na sprzęt sportowy

12.

Budynek użytkowy w Tulcach

68 520,98

380 887,02

 

65 956,00

369 089,72

Pomieszczenia zajmują gabinety lekarskie i zakład Fryzjerski,

13.

Strażnica w Kleszczewie

27 614,51

 

25 863,00

 

Strażnica w Gowarzewie

176 629,23

169 752,43

Pomieszczenia OSP oraz sale wiejskie

Strażnica w Krzyżownikach – Śródce

60 625,08

58 101,00

Instalacja gazowa

Strażnica w Komornikach

58 519,71

56 461,00

 

Klub OSP w Ziminie

11 383,23

11 006,00

 

14.

Wiaty przystankowe (Komorniki, Lipowice, Krerowo, Gowarzewo, Nagradowice, Zimin i Tulce)

0,00

 

0,00

Na potrzeby komunikacji

15.

Sklep ze świetlicą w Poklatkach

28 050,00

 

27 000,00

W dyspozycji Samorządu Wsi

16.

Budynek szkoły z mieszkaniem w Markowicach

0,00

 

0,00

Świetlica wiejska,  oddano w najem 1 lokal na sklep oraz 1 mieszkanie

17.

Budynek w Tulcach Dawna nazwa „Złoty Kłos”

19 378,40

 

16 884,00

oddano w najem

18.

Budynek gospodarczy w Kleszczewie

0,00

 

0,00

Magazyn OPS

19.

Budynek mieszkalny w Gowarzewie

3 421,52

 

3 289,00

1 mieszkanie sprzedano, 1 mieszkanie oddano w najem

20.

Budynek w Nagradowicach  Stanowi współwłasność, udział Gminy wynosi 566/1000

39 592,58

 

272 208,48

 

35 259,00

 

263 887,89

Lokale wynajęte na prowadzenie działalności: lekarza rodzinnego, stomatologa, apteki.

Rozbudowa apteki

21.

Budynek użytkowy po poczcie w Krerowie

28 407,31

 

27 409,00

Oddany w najem na sklep

22.

Budynek szkoły w Ziminie   Modernizacja ogrzewania

525 367,89

 

501 219,36

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Oddano w użytkowanie

23.

Osadnik, droga i kanalizacja przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

0,00

 

0,00

Współudział w nieruchomości 566/1000

24.

Nawierzchnia przy Urzędzie Gminy

46 628,77

 

42 630,00

Parking

25.

Kanalizacja deszczowa w Ziminie

18 517,61

 

15 836,00

Odwodnienie wsi

26.

Chodnik w Nagradowicach

6 157,00

 

5 359,00

Chodnik i parking przy skrzyżowaniu dróg

27.

Droga Komorniki - Bylin

272 391,36

 

252 621,03

Do użytku publicznego

28.

Droga w Śródce                

147 040,15

 

136 519,00

Do użytku publicznego

29.

Sieć kanalizacyjna etap I 

993 421,16

 

922 702,00

Na potrzeby mieszkańców

30.

Sieć wodociągowa etap I 

308 706,91

 

286 731,00

Na potrzeby mieszkańców

31.

Droga w Markowicach

392 656,68

 

369 746,36

Do użytku publicznego II odcinek od 12.2007

32.

Sieć wodociągowa II etap Kleszczewo

185 604,27

 

173 499,40

Na potrzeby mieszkańców

33.

Sieć kanalizacyjna II etap Kleszczewo

781 159,56

 

730 985,44

Na potrzeby mieszkańców

34.

Ulica Różana w Tulcach z inwestycji

780 515,52

 

729 370,18

Do użytku publicznego

35.

Droga w Taniborzu

760 950,87

 

712 231,51

Do użytku publicznego

36.

Chodnik w Komornikach

79 268,33

 

74 193,40

Do użytku publicznego

37.

Studnia ogrodzenie, nawierzchnia betonowa przy szkole w Ziminie

0,00

 

0,00

Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie

38.

Iluminacja kościołów

108 117,06

 

101 591,44

 

39.

Chodnik w Komornikach

84 604,06

 

79 491,35

435m

40.

Ulica Fiołkowa Tulce

7 768,35

 

7 312,65

 

41.

Ulica Trzecka Gowarzewo

568 029,87

 

535 258,91

 

42.

Oświetlenie ul. Leśna Tulce

42 390,87

 

39 951,31

 

43.

Dodatkowe oprawy oświetlenia

11 714,24

 

11 038,98

Gowarzewo ul. Trzecka, Brzozowa Kleszczewo ul. Sportowa, Śródka-Zimin, Tulce ul. Bukowa, Jaśminowa, Radosna

44.

Urządzenia techniczne w Urzędzie Gminy (część przekazano do jednostek budżetowych)

64 732,64

+55 072,34

-2 695,00

80 492,98

Wyposażenie Urzędu Gminy (gr. IV, VI, VIII)

wymiana centrali telefonicznej

45.

Aparat EKG i sprzęt reanimacyjny

0,00

 

0,00

Oddano w użytkowanie lekarzowi rodzinnemu

46.

Plac zabaw w Gowarzewie z inwestycji

0,00

 

0,00

Na potrzeby dzieci mieszkańców wsi

47.

Samochody pożarnicze (7 samochodów)

0,00

+30 775,39

29 339,39

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

48.

Motopompa

21 349,81

 

19 867,00

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

49.

Poduszka niskociśnieniowa 

15 082,14

 

14 093,90

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

50.

Zestaw narzędzi hydraulicznych

0,00

 

0,00

W użytkowaniu OSP Kleszczewo, do ratownictwa drogowego

51.

Aparaty powietrzne 6 szt, cylindry hydrauliczne 2 szt termostat-regulator 1 szt, nożyce hydrauliczne 1szt, wentylator oddymiający 1szt,

22 917,37

+29 231,11

48 129,01

Oddano do użytkowania OSP

52.

Tor przeszkód

2 202,83

 

0,00

Do szkoleń OSP

53.

Plac zabaw Zimin

8 745,83

 

5 247,04

 

54.

Oświetlenie w Lipowicach

20 756,19

 

19 564,00

 

55.

Oświetlenie w Gowarzewie ul. Kasztanowa, Swarzędzka, Polna od 30.12.08 Tulecka, Krótka

166 669,82

 

157 125,86

 

56.

Oświetlenie w Tulcach ul. Poznańska, Spokojna, Orzechowa od 30.12.08  Liliowa, Średzka, Jałowcowa, oś. Kwiatowe

178 990,72

 

168 802,36

 

57.

Oświetlenie Parkingów przy przychodni w Tulcach

50 420,78

 

47 537,94

 

58,

Przebudowa dróg przy przychodni w Tulcach

Chodnik 100m2 i opaska wokół budynku przy  Ośrodki Zdrowia w Tulcach

310 725,87

 

293 079,54

 

59.

Budowa ul. Miętowej w Gowarzewie

 37 848,77

 

 35 682,70

 

60.

Budowa ul. Słonecznej w Gowarzewie

5 321,50

 

5 017,00

 

61.

Budowa ul. Konwaliowej w Tulcach

18 534,46

 

17 474,00

 

62.

Ul. Topolowa w Kleszczewie

75 969,02

 

71 725,68

 

63.

Budowa oświetlenia ulicznego

185 247,61

 

175 062,77

Tulce ul. Kalinowa, Konwaliowa, Krokusowa i Fiołkowa, Gowarzewo ul. Lipowa, Poklatki ul. Piaskowa, Nagradowice-skrzyżowanie, Bylin

64.

Modernizacja drogi w Szewcach

59 408,94

 

56 175,44

 

65.

Budowa chodnika w miejscowości Bylin

135 675,29

 

128 274,34

 

66.

Modernizacja ul. Akacjowej w Gowarzewie

73 532,88

 

69 521,80

 

67.

Utwardzenie ulic w Gowarzewie

525 811,33

 

497 127,40

ul. Nowa. Letnia, Rumiankowa, Konwaliowa na dz. o nr 2008/102 483/37 483/18 w Gowarzewie

68.

Utwardzenie dróg na dz. 208/12 w Krzyżownikach  

12 433,89

 

11 755,33

 

69.

Utwardzenie ulic w Tulcach

34 947,55

 

33 041,15

ul. Spokojna, Tulipanowa

70.

Budowa ulic w Tulcach

2 012 778,14

+3 722,88

1 906 377,95

ul. Kalinowa, Jałowcowa, Mahoniowa, Liliowa, Jaśminowa, Orzechowa

71.

Budowa chodnika w Tulcach na Przylesiu na ul Poznańskiej

4 931,85

 

4 663,00

od sklepu do zatoki autobusowej

72.

budowa ulicy Poznańskiej w Tulcach

408 601,07

 

386 822,42

 

73.

sieć wodociągowa w Tulcach

156 659,32

 

148 309,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

74.

sieć kanalizacji deszczowej w Tulcach

183 897,53

 

174 096,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

75.

sieć kanalizacji sanitarnej Tulcach

98 309,89

 

93 070,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

76.

drogi w Tulcach

152 133,25

 

144 025,00

os. Kwiatowe, Przylesie, ul. Poznańska

77.

Sygnalizacja świetlna w Tulcach

34 823,20

 

29 524,01

 

78.

Radarowy miernik prędkości ISKRA 1

5 870,83

 

3 380,00

 

79.

Automat Colibri Instant

4 361,50

 

3 251,30

 

80.

Droga Zimin-Nowy Świat

 

+381 101,15

362 522,15

 

81.

ul. Daliowa z odcinkiem ul. Klonowej w Tulcach

 

+1 101 982,05

1 048 260,05

 

82.

Boisko sportowe w Nagradowicach

 

+62 623,62

61 057,62

 

83.

utwardzenie dróg w Gowarzewie

 

+427 706,55

410 986,55

ul. Promykowa, Sportowa, Jeżynowa, Pogodna, Nowa Krokusowa, Leszczynowa, Jesienna, Malinowa i Truskawkowa, Zagrodowa, dz. o nr 492/12, 297/13

84.

utwardzenie dróg w Tulcach

 

+125 017,10

120 407,10

ul. Gajowa, Krótka, Łąkowa

85.

utwardzenie dróg w Kleszczewie

 

+107 799,20

102 947,20

dz. o nr 199/9, 80, 84/8, 105/14, 104

86.

utwardzenie dróg w Komornikach

 

+31 125,05

+29 724,05

dz. o nr 70/7 750m2, 36/1 500m2

87.

utwardzenie drogi w Śródce dz.74/9 515,48m2

 

+12 581,34

12 015,34

 

88.

utwardzenie dróg w Zimin 13/26 13/11 1.490m2

 

+37 597,76

35 905,76

 

89.

Kompleks sportowy ORLIK w Kleszczewie

 

+1 182 176,59

1 153 496,59

 

90.

Kompleks sportowy ORLIK w Tulcach

 

+1 078 609,11

1 051 644,11

+ Ogrodzenie

91.

Zagospodarowanie terenu wokół ORLIKA w Tulcach

 

+40 147,64

38 340,64

 

92.

Chodniki - dojścia do placów zabaw

 

+45 033,25

+44 020,25

Poklatki 25,54m2, Nagradowice 29,54m2, Komorniki 32,54m2, Śródka 13,04m2, Krerowo 16,04m2, Krzyżowniki 26,04m2, Markowice 60,74m2, Gowarzewo 16,54m2

93.

Ogrodzenie terenu przy szkole i ORLIKU w Kleszczewie

 

+64 077,50

62 635,50

 

94.

Oświetlenie parkingu przy placu apelowym i ciągu komunikacyjnym w Kleszczewie

 

+26 840,00

26 337,00

 

95.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Szkołą a Orlikiem w Kleszczewie

 

+299 944,42

294 320,42

 

96.

Plac apelowy w Tulcach

 

+33 610,27

33 106,27

 

97.

Droga Krzyżowniki-Śródka

 

+1 348 926,67

1 338 809,67

 

98.

Oświetlenie drogi Krzyżowniki-Śródka

 

+100 717,50

99 962,50

 

99.

Utwardzenie dróg w Poklatkach

 

+79 714,20

79 714,20

Jóźwiak, w Kierunku Mikuszyn

100.

Silnik zaburtowy

 

+ 5 469,99

4 831,79

Oddano do użytkowania OSP Kleszczewo

101.

pompa pożarnicza Niagara

 

+ 4 922,00

4 347,80

Oddano do użytkowania OSP Gowarzewo

102.

Torba ratownicza PSP R1

 

+ 5 700,00

5 700,00

Oddano do użytkowania OSP Gowarzewo

 

RAZEM

 

17 945 005,98

+6 777 913,18

23 734 911,19

Zakup, zwiększenia

-26 876,65

-961 131,32

sprzedaż

Umorzenie

 

 

Wartość netto środków trwałych

 

 

 

 

 

Lp.

ZAKŁAD KOMUNALNY

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.10.2009r.

Zmiana

+zwiększenia

- zmniejszenia

Stan po zmianie wg wartości netto na dzień 31.12.2010r.

Sposób zagospodarowania

1.

Kosiarka ręczna – 2 szt.

1 134,00

 

809,00

Koszenie trawy

2.

Kosiarka ciągnikowa – 3 szt.

7 152,00

 

4 286,00

Koszenie trawy

3.

Kosiarka ciągnikowa samojezdna

0,00

 

0,00

Koszenie trawy

4.

Wodociąg w Krerowie 7819 mb i hydrofornia

385 132,54

 

351 944,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

5.

Wodociąg w Gowarzewie 9558 mb i hydrofornia + 2.691,5 mb z inwestycji

 

677 116,00

 

 

625 898,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

6.

Wodociąg w Kleszczewie 3662 mb  i hydrofornia

232 628,00

 

174 840,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

7.

Wodociąg w Tulcach 4950 mb i hydrofornia  + 444 m z inwestycji

 

132 764,00

 

 

122 120,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

8.

Autobusy – 10 szt.

Ducato

Ciągniki – 3 szt.

Glebogryzarka

Równiarka

Zagęszczarka

Opryskiwacz

Rębak Skorpion

291 138,00

0,00

0,00

0,00

1 613,00

0,00

2 130,00

22 407,00

 

128 303,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

1 623,00

18 422,00

Przewóz pasażerów

 

Utrzymanie porządku na pasach zieleni, w parkach i poboczach dróg

9.

Beczkowóz

0,00

 

0,00

Wywóz nieczystości płynnych

10.

Baza (budynki, budowle)

210 385,00

 

195 048,00

Zaplecze Zakładu Komunalnego

11.

Kanalizacja sanitarna Tulce

217 860,00

 

188 763,00

Sieć kanalizacyjna

12.

Hydrofornia, wodociąg, urządzenia do uzdatniania wody w Nagradowicach

 

91 460,00

 

 

82 156,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

13.

Oczyszczalnia ścieków, sieć kanalizacyjna, urządzenia do oczyszczania ścieków w Nagradowicach

1 140 350,00

 

1 092 623,00

Odbiór ścieków od mieszkańców

14.

Koparko – spycharka BIAŁORUŚ

0,00

 

0,00

Wykopy przy awariach wodociągów, wykopy melioracyjne

15.

Centrala telefoniczna

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

16.

Urządzenie wysokociśnieniowe

0,00

 

0,00

Urządzenie do mycia pojazdów

17.

Kopiarka MINOLTA

785,00

 

388,00

Wyposażenie biura

18.

Zestaw inkasencki

0,00

 

0,00

Zestaw służący do inkasowania należności za wodę i ścieki

19.

Komputery

262,17

 

0,00

Wyposażenie biura

20.

Drukarka OKI

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

21.

Drukarka laserowa

273,90

 

0,00

Wyposażenie biura

22.

Drukarka laserowa (inwestycje własne)

1 235,00

 

0,00

Wyposażenie biura

23.

Zasilacz awaryjny DSL (inwestycje własne)

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

24.

Zatoka autobusowa Markowice

54 923,00

 

51 014,00

Do użytku publicznego

25.

Zatoka autobusowa Zimin

41 857,00

 

38 877,00

Do użytku publicznego

26.

Pojazd wielofunkcyjny MERCEDES UNIMOG (inwestycje UG)

 

55 052,00

 

 

36.122,00

 

Prace porządkowe na terenie gminy

27.

Rejestrator cyfrowy + kamery (inwestycje własne)

9 178,00

 

1 637,00

Dozór mienia

28.

Telefax (przekazanie z UG)

0,00

 

0,00

Wyposażenie biura

29.

Klucz elektryczny (inwestycje własne)

3 051,00

 

1 793,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

30.

Podnośniki hydrauliczne (inwestycje własne)

 

14 480,00

 

 

10 560,00

Wyposażenie warsztatu naprawy autobusów i pojazdów ZK

31.

Przyczepa ciągnikowa (inwestycje UG + inwestycje ZK)

 

15 987,00

 

 

12 359,00

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę

32.