W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2011-03-30

Numer uchwały:
VI/41/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia