W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Data uchwały:
2011-03-30

Numer uchwały:
VI/44/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia