W sprawie:
zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024

Data uchwały:
2011-03-30

Numer uchwały:
VI/46/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia