W sprawie:
zmiany budżetu na rok 2011

Data uchwały:
2011-04-27

Numer uchwały:
VII/51/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia