W sprawie:
wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo.

Data uchwały:
2011-06-29

Numer uchwały:
IX/60/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego