W sprawie:
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie, Markowicach, Krzyżownikach, Śródce, Krerowie i Bylinie.

Data uchwały:
2011-06-29

Numer uchwały:
IX/62/2011

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia