ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 lipca 2011 r.

 

w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego – Narodowy Spis Powszechny Ludności   i Mieszkań 2011 r.

                       

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Rozwiązuje się Gminne Biuro Spisowe – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r. utworzone Zarządzeniem Nr 56/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, w celu  wykonania zadań określonych w ustawie z dnia 04 marca 2010 r. o narodowym  spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.   zostało utworzone Gminne Biuro Spisowe.

Zgodnie z l.p. 3.3  Wyciągu z harmonogramu – zadania oraz terminy prac GBS/Urzędów Gmin, Instrukcji Organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011  Gminny Komisarz Spisowy w dniu 22 lipca rozwiązuje Gminne Biuro Spisowe.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.